Možnost pronájmu:
Orlovna slouží široké veřejnosti, pronájem je možný po domluvě se správcem. Cena se řídí platným ceníkem. Chování v orlovně je upraveno provozním řádem.

Možnosti využití Bosonožské orlovny

V budově jsou následující prostory:
sál, přísálí, jeviště, kuchyňka, šatna, galerie, soc. zařízení

Sál
rozměry – 10 x 20 metrů, výška 6 metrů
kapacita – 250 sedících + 100 na stání
mobiliář – 250 židlí a k tomu odpovídající počet stolů
sport – volejbal, badminton, nohejbal, líný fotbal, stolní tenis (vlastníme 5 stolů), cvičení (pilates, aerobic, kondiční cvičení, relaxační cvičení, cvičení pro děti, tréninky), pro míčové hry jsou nainstalovány sloupky na síť a vyznačené čáry, lavičky, žiněnky, florbalové branky
ostatní (kultura, přednášky, oslavy a další) – sál má řízené větrání, lze zatemnit, topení i osvětlení je opatřeno kryty,
rozvody elektřiny 220 V, 360 V
podlaha – dubové parkety

 

Přísálí
kapacita – 40 sedících u stolů
ostatní – podlaha dlažba, možnost přístupu ze dvora

Jeviště
rozměry – 5 x 10 metrů
ostatní – opona, divadelní výkryty, samostatné osvětlení, plátno na promítání z dataprojektoru ze sálu, divadelní osvětlení, kompletní ozvučení, rampa, možnost úplného zatemnění

podlaha – linoleum

Kuchyňka
kapacita – 20 osob
zařízení – dřez s teplou a studenou vodou, základní vybavení, trouba a elektrický vařič, lednička, varná konvice, mikrovlnná trouba

Šatna

Sociální zařízení
oddělené záchody pro muže a ženy

Galerie
kapacita – 40 osob, lze využít samostatně, samostatné soc. zařízení

 

Součástí budovy je hospoda, která má otevřeno nonstop, průchod ze sálu přes chodbu, nevaří se zde.

Další přilehlé prostory
– parkoviště pro návštěvníky orlovny
– hospoda a letní zahrádka s přístřeškem
– hřiště na míčové hry (20 x 10 metrů, opatřené sloupky na síť), povrch – prosívka, další možnosti využití – jízda na kole, koloběžce, pétanque atd.
– dětské hřiště – prolézačky pro děti, lavičky