Svornost Bosonohy z.s.
majitel orlovny
Spolek se hlásí k tradici „Katolické vzdělávací besedy Svornost“, která byla v Bosonohách
založena dne 23. ledna 1898.
Spolek je založen za účelem podpory, zajištění a organizování vzdělávacích, sportovních,
kulturních a divadelních akcí, které se řídí křesťanskými zásadami. Tato činnost je vyvíjena
pro členy spolku a pro veřejnost.
Cílem spolku je také péče o Bosonožskou orlovnu.
předseda spolku – Miroslav Čoupek
členové výboru – Miroslav Čoupek, Iva Floriánová, Ludvík Bárta, Miloš Volejník, Petr Juráček, Petr Štěpán