Bosonožská orlovna je multifunkční prostor pro širokou veřejnost.

Díky zázemí a možnostem celého areálu se zde schází společenství naší městské části při celoobecních akcích – hody, šibřinky, přednášky, besedy a jiné.
V orlovně také sportujeme a to nejen místní orli, ale i další zájemci.
V orlovně probíhá kulturní program – naše divadla, divadla pozvaných spolků, promítání filmů a další setkávání.
Orlovnu pronajímáme pro různé soukromé účely.

Možnosti orlovny jsou rozmanité, jste zváni.