Svornost Bosonohy je zapsána ve spolkovém rejstříku. Má řádně schválené stanovy.
V čele spolku je předseda Ludvík Bárta. Další členové výkonného výboru – Miroslav Čoupek, Helena Koudelková, Petr Juráček, Drahomíra Medová.
Členové kontrolní komise jsou Ctibor Pelikán, Kristýna Bártová, Pavel Juráček.

Stanovy spolku – zde

 

110. výročí od založení spolku Svornost, který je majitelem Bosonožské orlovny – proslov Ludvíka Bárty, předsedy Občanského sdružení Svornost Bosonohy, před zahájením divadelního představení Zlatovláska 6. 1. 2008:
Milé děti, vážení spoluobčané, dámy a pánové!
Všechny vás srdečně vítám v Bosonožské orlovně jménem Občanského sdružení Svornost Bosonohy na dnešním divadelním představení Zlatovláska. Toto divadlo je dnes dvakrát sváteční. Zaprvé je první v tomto roce 2008 a za druhé si v těchto dnech připomínáme 110 let od založení spolku Svornost. Bylo to přesně 23. 1. 1898, kdy se sešlo asi 50 občanů v hostinci u pana Jakuba Čoupka v domě číslo 37 v Bosonohách (dnešní hostinec u Čoupků) a usnesli se, cituji: „aby v obci Bosonohách spolek Katolická VZDĚLÁVACÍ beseda Svornost pro Bosonohy a farnost Troubsko zřízen byl.“ Zřizovací výbor měl 12 členů: Kašpar Buček, František Kuba, Martin Pazourek, Filip Čoupek, Gustav Neudórfel, Jan Šoupal, František Kilian, Josef Gabriel, Vincenc Meloun, Jan Gabriel, František Hrdlička, Matěj Čoupek.
Poměrně dlouhý název spolku obsahuje základní záměr zřizovatelů. Každé slovo má svůj význam, je důležité pro dorozumění a přenos informací. Jakou informaci z minulosti nám přináší slovo SVORNOST?
Je příbuzné slovu svírat nebo svorník. Svorník je v původním významu kámen, který najdeme na mnoha významných stavbách minulosti, a to ve vrcholu klenby. Klenba je konstrukce používaná asi tři a půl tisíce let. Svorník je v klenbě svírán velkými silami žeber klenby a zajišťuje její stabilitu. Musí být z dobrého kamene. Není to obyčejný kámen, který leží v řece nebo u cesty. Má docela složitý tvar i způsob výroby. Musí být nejprve vylomen v lomu, potom naplánován a nakreslen VZDĚLANÝM architektem, vytesán VZDĚLANÝM kameníkem a nakonec zasazen do vrcholu klenby vysoko nad podlahu stavby.
Se SVORNOSTÍ v rodině, kolektivu nebo v obci je to podobné jako se svorníkem. Dosažení a udržování SVORNOSTI není činnost ani jednoduchá, ani rychlá, ani konečná, ani levná. Tak jako u svorníku musíme mít nejdříve představu, jak má svornost vypadat. K budování svornosti potřebujeme informace z minulosti, VZDĚLÁNÍ a úsilí nezbytné pro postupné tesání vztahů mezi lidmi ze skály lhostejnosti, špatných návyků a sobectví. Všichni, kteří se chtějí pod pomyslnou klenbou svornosti skrýt a umožnit to i druhým lidem, musí za to něco zaplatit, zejména vlastními silami a vlastním časem. Svornost mezi lidmi v minulosti i dnes i zítra se ze života vysekává také přípravou mládeže.
Dnešní divadelní představení není jen k pohádkové Zlatovlásce. Všichni herci i režisér Petr Juráček, které na jevišti uvidíte, se na své divadelní role dlouho a usilovně připravovali, a to za významné podpory vás, rodičů a prarodičů. Nepochybuji o tom, že se s vaší podporou budou dlouho a usilovně připravovat na jejich skutečné životní role tak, abychom doma, v obci i v Evropě mohli žít ve svornosti.