Ve čtvrtek 17. 10. 2019 jsme pozvali projektanty Ing. arch. Adrianu Palečkovou a Ing. arch. Petra Jandoru, kteří nám dle našich námětů připravili studii dalšího rozvoje orlovny a přilehlého areálu.
Schůzky se účastnili členové spolku, zastupitelé MČ Brno-Bosonohy, další příznivci.
Studie především navrhuje, jak dále areál rozvíjet. Navrhuje nové prostory resaturace, sociální zázemí. Součástí zadání byla i úprava areálu – především dvůr orlovny.
A co nás tedy čeká v 21. století? Plány jsou veliké a nadšení také!

Děkujeme za podporu, dotazy a další náměty.

Orlovna pro 21. století

Je to již více než 90 let, kdy tehdejší orli koupili pozemky pod současnou orlovnou. Dle výpovědi nejstaršího občana pana Jana Čoupka, dlouholetého předsedy předchůdce současného spolku Svornost Bosonohy (majitele orlovny), to byl v dané době odvážný čin a mnohými členy spíše zamítán. Od léta 1937 se pak orlovna začala stavět, po dobu mobilizace v září 1939 se do stavby pustili i starší členové, protože mladí šli do armády. První ples se v orlovně konal již v lednu 1939. Od té doby orlovna a její zázemí slouží svým účelům – pro sport, kulturu a setkávání občanů Bosonoh i okolních obcí. Tak nějak jsme si zvykli na žlutou budovu u naší Pražské. Víte, že zaoblení do hlavní ulice bylo údajně proto, aby se sedláci stočili s povozy při vjezdu na dnešní ulici Sedla a dále na Konopiska? To vše a mnohé další pan Čoupek se zaujetím povykládá na počkání. Děkuji mu i za to, že se o orlovnu a dění v Bosonohách stále zajímá a podporuje nás.

Stejně jako naši předci před tolika lety, i my se dnes snažíme orlovně vtisknout tvář dnešní doby. I proto jsme zjara tohoto roku oslovili architekty Adrianu Palečkovou a Petra Jandoru, aby nám pomohli nastavit vizi orlovny do dalších let. Jaké bylo naše zadání?

Orlovna a její areál slouží pro různé společenské i sportovní akce, je to živé místo v naší městské části. Lidé se zde rádi setkávají a tráví volný čas.

Po několika setkáních a diskusích jsme finální podobu studie předvedli 17. října přímo v orlovně. Bylo na co koukat. Změny jsou navrženy především ve využití v současnosti zavřené restaurace. Díky přemístění nových toalet do bývalého salonku (při vstupu do chodby orlovny stále rovně) se prostor pro restauraci a její zázemí může zvětšit. Místnost pro hosty je nově navržena směrem na dvůr, ven se bude vycházet i prosklenou částí s výhledem na současné parkoviště před sálem. I samotný dvůr by mohl projít velkou změnou – po případném odstranění stávající garáže a bývalé čekárny u silnice by se areál otevřel návštěvníkům a lákal by k posezení. Nová schodišťová hala by byla důstojnou částí vstupu do celé budovy. Spodní i horní hřiště by se mohlo upravit pro další sportovní akce.

Kde na to vše vzít? To je zásadní otázka, která nás a jistě i naše potomky bude zaměstnávat další dlouhé roky. To podstatné jsme však již udělali – máme cíl. Tím není jen opravná budova. Tím je podpora kultury a sportu. Dle výčtu aktivit a plnícího se kalendáře divadel se nám tento cíl daří postupně plnit.

V současné době navíc dokončujeme nové bezbariérové toalety s místností pro vozíčkáře (plánované otevření by mělo být při slavnostní novoroční pohádce 11. a 12. ledna), novou úklidovou místnost pod schody na galerii, opět jsme zavedli topení do klubovny skautů, postupně dokončujeme výstavbu malého sálu v 2. nadzemním patře a další drobné úpravy.
Jsou to malé kroky, které se nám daří pokrýt díky dotacím, ale i díky práci mnoha dobrovolníků a díky podpoře mnoha dalších. Všem patří velké poděkování.

Jsme rádi, že orlovna slouží lidem, nabízí různé aktivity a je hojně využívána. Děkujeme za Váš zájem a vaši podporu, které si vážíme.

Za členy spolku Petr Juráček

Foto:

Studie orlovny (Ing. Arch. A. Palečková, P. Jandora)

[ngg src=“galleries“ ids=“29″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″]