Divadlo v Bosonožské orlovně

Orlovna od svého postavení (1938) sloužila pro divadelní představení. Měla své orchestřiště, kulisárnu, propadlo, nápovědu, osvětlení, oponu a další. V posledních desetiletích se však mnohé zařízení zrušila, přestala fungovat. Proto je nyní velmi nutné divadelní zázemí zlepšovat nejen pro herce, ale i diváky.

Společnými silami a díky finanční pomoci diváků a sponzorů se postupně daří vylepšit divadelní zázemí v orlovně – v roce 2007 byla zakoupena nová opona a výkryty, v roce 2008 a 2009 proběhla rekonstrukce divadelního osvětlení a byla znovu vybudována kulisárna ve sklepě pod jevištěm, která sloužila již jejich předchůdcům. Opravili jsme také podlahu jeviště.

Po přestavbě sálu v roce 2007 jsme začali řešit nevyhovující akustiku sálu. Po dlouhých diskuzích byl zvolen projekt P. Ing. Jana Kotíka, který navrhl obklad zadní stěny akustickými dřevěnými panely. Tyto dodala a naistalovala firma Acer Wood Way pod vedením Pavla Juráčka a za spolupráce mnoha dobrovolníků různého věku z řad příznivců orlovny i divadla.
V prostoru galerie jsou panely doplněny závěsy, které ušila paní Zuzana Barbořáková s pomocí paní Drahomíry Medové.
Slavnostní představení nové stěny proběhlo na premiéře pohádky Křemílků
Sedmero krkavců 12. a 13. 1. 2019.
Přítomní kněží, Jindřich Čoupek, Jan Kovář a Mons. František Koutný, farář
troubské farnosti, pak požehnali nejen celé budově, přítomným divákům, ale i divadelnímu společenství Křemílek, které tak důstojně oslavilo 30letou
tradici pohádek v orlovně.

Věřme, že i tato stěna přispěje v dalších letech k dobré pohodě všech, kteří
orlovnu navštíví, ať už jako diváci nebo účinkující. Foto – zde

A co nás ještě čeká? Jistě je toho mnoho. další akustické vylepšení, obnova techniky. Postupně se daří vybavovat sál ozvučením. Všechny tyto opravy financujeme převážně z dobrovolného vstupného z divadel, z dotací a od sponzorů. Všem dárcům a příznivcům děkujeme. Veškeré toto vybavení však neslouží jen při divadlech, je k dispozici i pro ostatní akce.

Přejme si, aby divadlo v Bosonohách nadále vzkvétalo a dokázalo herce semknout, povzbudit a diváky mile potěšit.