Dne 14. června 2017 schválil výkonný výbor spolku nový ceník a vzor nájemní smlouvy, dokumenty jsou upravovány dle potřeby.

Dle domluvy členů může být ceník upravován dle ceny energií a dalších výdajů každý rok.

 

V případě zájmu si můžete nájemní smlouvu doplnit, vytisknout a přinést správci k podepsání –
Vzor nájemní smlouvy – zde

Provozní řád – zde

Aktuální ceník – zde

Dokumentace požární ochrany:
požární řád – zde, požárně poplachové směrnice – zde, evakuační plán – zde, evakuační plán nákres – zde

Kalendář akcí v orlovně – zde

Možnost pronájmu, bližší informace:
správce Mirek Čoupek, tel. 607 169 148
další kontaktní osoba Petr Juráček, tel. 731 485 909
e-mail: info@orlovnabosonohy.cz